Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Reporting do evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek

18.4.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

K 31. březnu 2016 splnilo Ministerstvo životního prostředí za Českou republiku povinnost ohlásit údaje do evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). Nově byl zaslán řádný reportingový soubor za ohlašovací rok 2014 a aktualizované za roky 2009, 2010, 2012 a 2013. Všechny příslušné soubory lze dohledat na webových stránkách EIONETu (Central Data Repository) Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zde.

Novela zákona o IRZ prošla přes druhé čtení v Poslanecké sněmovně

15.4.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Dne 13. dubna 2016 bylo na programu 44. schůze Poslanecké sněmovny druhé čtení novely zákona o IRZ. K předmětné novele vystoupil pouze pan poslanec Martin Sedlář, který byl zpravodajem garančního výboru – mj. zmínil úprava účinnosti novely, která vyplynula z předchozího jednání výboru pro životní prostředí. Připomínáme, že stav projednávání lze sledovat na webových stránkách Parlamentu České republiky pod následujícím odkazem - http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=574.

Konec ohlašovacího období za ohlašovací rok 2015

13.4.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Den 31. března 2016 byl posledním dnem, kdy bylo možné v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ohlásit do IRZ. V této souvislosti CENIA připravila stručné shrnutí předmětného ohlašovacího období. (…)

Aktualizovaná Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2015

8.2.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

V sekci Dokumenty je k dispozici aktualizovaná Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2015. Podotýkáme, že legislativní proces novely zákona o IRZ stále probíhá (v minulém týdnu byla projednána ve výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny - podrobněji zde), proto se povinnosti vůči IRZ neliší od předchozího ohlašovacího období. Aktuální Příručka se tedy, až na změnu ohlašovacího roku a další drobné opravy a úpravy, shoduje s Příručkou pro rok 2014.

Aktualizované příručky k formuláři IRZ a ke Geoportálu

4.2.2016 (CENIA, Ministerstvo životního prostředí)

V návaznosti na včerejší aktualitu si Vás dovolujeme informovat, že je k dispozici aktualizovaná příručka pro práci s ohlašovacím formulářem do IRZ. Rovněž došlo k aktualizaci příručky ke Geoportálu. Oba dokumenty jsou k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty nebo v levém menu (pouze příručka pro práci s ohlašovacím formulářem do IRZ).

Na co si dát pozor při letošním ohlašování do IRZ

2.2.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Vzhledem k tomu, že se postupně množí dotazy týkající se ohlašování do IRZ za rok 2015 ve vazbě na činnost provozovny, připravili jsme k této skutečnosti obsáhlejší aktualitu.

Důvodem pro úpravu formuláře a také ISPOPu (co se týče problematiky IRZ) je připravovaná novela zákona o IRZ. Podstatou novely zákona o IRZ, kterou můžete v kompletním znění dohledat na stránkách Parlamentu České republiky (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=574&CT1=0), je omezení působnosti zákona pouze na některé vybrané činnosti nad rámec E-PRTR činností.