Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Změny v ohlašování do IRZ

16.8.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

V návaznosti na přijetí novely zákona o IRZ si Vám dovolujeme předložit první podklad, který by Vám, ohlašovatelům, měl umožnit lepší orientaci ve změnách, které předmětná novela přinesla, ale také usnadnit výběr správné činnosti z přílohy k zákonu o IRZ. Vzhledem k množícím se dotazům k této problematice doufáme, že dokument pro Vás bude užitečný a usnadní přechod k upravené koncepci ohlašování do IRZ. Připomínáme, že novela se žádným způsobem nedotýká ohlašovatelů s jednou či více činnostmi E-PRTR (tj. s činností z přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006). (...)

Novela zákona o IRZ vyšla ve Sbírce zákonů

5.8.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyšla ve Sbírce zákonů (částka č. 99), a to pod číslem 255/2016 Sb. Plný název novely je tedy následující – zákon č. 255/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (…)

Novelu zákona o IRZ dnes podepsal pan prezident

27.7.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů byla dnes 27. července 2016 podepsána panem prezidentem. Informace byla zveřejněna na webových stránkách Pražského hradu.

Novela zákona o IRZ projednána Senátem

14.7.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů byla dnes projednána v Senátu, a to úspěšně. Byla schválena hlasy 44 (ze 46 přítomných) senátorek a senátorů. (...)

Zveřejnění údajů ohlášených do E-PRTR za ohlašovací rok 2014

1.6.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Na webových stránkách evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) byly zveřejněny údaje za ohlašovací rok 2014, a to včetně údajů za Českou republiku. Údaje jsou k dispozici zde. K dispozici k dalšímu využití jsou rovněž tato data ve formátu CSV a MDB zde.