Kontakty

Kontakty na zřizovatele integrovaného registru znečišťování

Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
oddělení integrované prevence a IRZ
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Kontaktní osoby:

Ing. Mgr. Eduard Hlavatý

Kontakt na provozovatele integrovaného registru znečišťování

Korespondenční adresa slouží především k zasílání listinné autorizace hlášení (potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP) a k zaslání žádosti o přesun provozovny IRZ pod jiného provozovatele. V žádosti musí být uvedeny identifikační údaje provozovny (především IČP), bývalého a nového provozovatele, datum, k němuž došlo ke změně provozovatele, a informace, zda se po změně provozovatele v provozovně změnila její (hlavní) činnost. Žádost musí být podepsána osobou s podpisovým právem za organizaci, resp. správcem subjektu v ISPOP.

Žádost zasílejte na adresu:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
oddělení správy informačních systémů (ISPOP, SEPNO, HNVO, EnviHELP, IRZ)
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Podpora ohlašování prostřednictvím ISPOP

Podporu při ohlašování prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Podpora ohlašování do ISPOP neslouží k poskytování informací o tom, jakým způsobem vyplnit jednotlivé zasílané formuláře, slouží k podpoře samotného procesu ohlašování (tzn. poskytování informací o způsobech podání hlášení - datová schránka, elektronický podpis, postup registrace, provoz ISPOP apod.). Veškeré informace k ohlašování prostřednictvím ISPOP naleznete zde.

Písemná podpora - EnviHELP

Pro vyřizování odborných dotazů týkajících se IRZ je k dispozici písemný helpdesk na adrese helpdesk.cenia.cz. Pro položení dotazu je nutné se přihlásit.

Pozn.: Pro položení dotazu mohou uživatelé registrovaní v systému ISPOP využít své přístupové údaje.