Nový evropský portál k průmyslovým emisím

8.6.2021 (Ministerstvo životního prostředí)

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) dne 2. června 2021 oficiálně spustila portál, v rámci kterého lze nově vyhledávat údaje ohlášené do EU registru průmyslových míst (tudíž i převážnou většinu IRZ údajů). Nová hierarchie v ohlašování se projevila i v tomto případě a nejvyšší úrovní je nyní průmyslové místo. Teprve pod ním se nachází úroveň provozoven (v případě ČR provozoven IRZ) a dále následují zařízení s integrovaným povolením (IPPC) a nejníže úroveň velkých spalovacích zařízení (LCP).

K dispozici jsou údaje od ohlašovacího roku 2017 (tj. 2017, 2018 a 2019). Údaje za ohlašovací rok 2020 se budou reportovat ke konci září (tzv. administrativní data) a ke konci listopadu (tzv. tematická data) tohoto roku. K dispozici jsou i kompletní datové sady (https://industry.eea.europa.eu/download). Na rozdíl od předchozího E-PRTR portálu, který je i nadále funkční (https://prtr.eea.europa.eu/), ale obsahuje údaje pouze do roku 2017, jsou obsažena i většina údajů ohlašovaných do IRZ nad rámec evropských právních předpisů. Pouze v případě vyhledávání přenosů látek v odpadech a látek v únicích/přenosech nad rámec přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, je nutné využít tuzemského vyhledávacího nástroje (https://portal.cenia.cz/irz/).

Na závěr je ještě nutné dodat, že domovská stránka nového portálu je pod odkazem https://industry.eea.europa.eu/.