Poslední den plnění ohlašovací povinnosti vůči IRZ za ohlašovací rok 2020

31.3.2021 (MŽP)

Dnes je poslední den, kdy je možné splnit ohlašovací povinnost vůči IRZ za ohlašovací rok 2020 v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže jste ještě tak neučinili, je nejvyšší čas!

Rovněž si Vám dovolujeme popřát příjemné Velikonoce!