Upozornění na blížící se termín pro ohlašování do IRZ za ohlašovací rok 2020

16.3.2021 (MŽP)

Dovolujeme si upozornit všechny ohlašovatele, kterým vyplývá ze zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů povinnost ohlašovat do IRZ, že pro řádné ohlášení zbývá již jen 2. polovina měsíce března.

V této souvislosti doplňujeme, že v tomto roce se nepočítá s odložením termínu pro ohlášení tak, jako tomu bylo v roce 2020. Pokud by se situace změnila, budeme o této skutečnosti neprodleně informovat.