Veřejná konzultace k problematice průmyslových emisí

12.1.2021 (MŽP)

Evropská komise zveřejnila na svých webových stránkách informace o veřejné konzultaci, která se týká problematiky průmyslových emisí. Pod průmyslové emise se zahrnuje jak problematika spadající pod směrnici o průmyslových emisích (tj. primárně se jedná o integrovanou prevenci - IPPC), tak i problematika evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR), což se na národní úrovni rovná Integrovanému registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Konzultace souvisí s připravovanou revizí směrnice o průmyslových emisích a nařízení o E-PRTR.

Konzultace se může zúčastnit v podstatě kdokoli, což je navíc podpořeno i skutečností, že odpovědní formulář a veškeré doprovodné informace jsou k dispozici v českém jazyce. Vyplnění je možné do 23. března 2021. Pokud budete mít o vyplnění zájem, veškeré informace a odpovědní formulář naleznete zde. Aby se zobrazily informace v české jazykové verzi, je nutné nejdříve v záhlaví provést příslušnou volbu.