Dokumenty

Právní předpisy

Zákon č. 25/2008 Sb. - aktuální plné znění
Zákon č. 25/2008 Sb. - původní neaktuální znění
Zákon č. 77/2011 Sb.
Zákon č. 255/2016 Sb.
Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. - plné aktuální znění
Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. - původní neaktuální znění
Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
Nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006

Souhrnné zprávy

Souhrnná zpráva za rok 2013
Souhrnná zpráva za rok 2012
Souhrnná zpráva za rok 2011
Souhrnná zpráva za rok 2010
Souhrnná zpráva za rok 2009
Souhrnná zpráva za rok 2008
Souhrnná zpráva za rok 2008 – hlavní zjištění
Souhrnná zpráva za rok 2007
Souhrnná zpráva za rok 2007 – hlavní zjištění
Souhrnná zpráva za rok 2006
Souhrnná zpráva za rok 2005
Souhrnná zpráva za rok 2004

Analýzy

Analýza vyvolaných nákladů soukromých subjektů na ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování
Sledování přenosů znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu v integrovaném registru znečišťování životního prostředí ČR – I. část
Sledování přenosů znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu v integrovaném registru znečišťování životního prostředí ČR – II. část

Příručky

Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2017
Stručně o změnách v IRZ v návaznosti na novelu zákona o IRZ
Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2015 (zachycuje stav před novelou zákona o IRZ v roce 2016)
Manuál pro práci s formulářem IRZ pro ohlašovací rok 2019
Manuál pro práci s formulářem IRZ pro ohlašovací rok 2018
Stručný návod pro použití vyhledávání v údajích ohlášených do IRZ
Manuál pro používání mapových služeb Národního geoportálu INSPIRE ve vztahu k IRZ
Postup při podávání žádosti o výmaz ohlášeného údaje nebo celého hlášení zaslaného do Integrovaného registru znečišťování (IRZ)
Otázky a odpovědi – část 2 - není zohledněna novela zákona o IRZ z roku 2016
Otázky a odpovědi – část 3 - není zohledněna novela zákona o IRZ z roku 2016
Otázky a odpovědi – část 4 - není zohledněna novela zákona o IRZ z roku 2016
Otázky a odpovědi – část 5 - není zohledněna novela zákona o IRZ z roku 2016

Plnění ohlašovací povinnosti - příklady

Informační brožury

Leták k ohlašování údajů do IRZ za rok 2009

Prezentace k IRZ

Otázky a odpovědi k IRZ (1.část)

EPER

Směrnice Rady 96/61/EC (v češtině)
Směrnice Rady 96/61/EC (v angličtině)
Rozhodnutí Evropské komise 2000/479/EC (v angličtině)
Souhrnná zpráva o EPER (v angličtině)
Druhá souhrnná zpráva o ohlašování do EPER (v angličtině)

E-PRTR

Nařízení o Evropském PRTR (v češtině)
Nařízení o Evropském PRTR (v angličtině)
Příručka pro implementaci E- PRTR (v češtině)
Příručka pro implementaci E- PRTR (v angličtině)
Brožura o E-PRTR
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) č. 2019/1741

Protokol o PRTRs

Aarhuská úmluva (v angličtině)
Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (v angličtině)
Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (v češtině)
Rozhodnutí o přistoupení EU k Protokolu o PRTR (v češtině)
Rozhodnutí o přistoupení EU k Protokolu o PRTR (v angličtině)
Příručka pro implementaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (v angličtině)
Návod k implementaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek
Otázky a odpovědi k Protokolu o PRTR – leták

Dokumenty OECD k PRTR

Registry úniků a přenosů znečišťujících látek – nástroje pro environmentální politiku a udržitelný rozvoj (v angličtině)
Použití dat z registrů úniků a přenosů znečišťujících látek (v angličtině)
Brožura OECD k PRTR (v angličtině)

Ostatní dokumenty

Formulář pro žádost o výmaz