Služby

Služby

Odběr publikací

Ministerstvo životního prostředí nabízí zdarma k odběru některé starší publikace o integrovaném registru znečišťování a evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). Aktuální seznam publikací k odběru Vám sdělí pracovníci odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP (viz sekce kontakty).

Pokud máte zájem o zaslání listinné podoby (příp. CD verze) publikací, obracejte se na adresu (vždy s uvedením počtu kusů):

Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
oddělení integrované prevence a IRZ
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Zpracování odborných textů

Pokud chcete seznámit své čtenáře s problematikou IRZ (EPER, E-PRTR, PRTR) prostřednictvím Vašeho tištěného nebo elektronického média, můžete se rovněž obrátit na pracovníky oddělení IRZ uvedené v části kontakty. Můžeme Vám poskytnout spolupráci či vypracování textu podle dohodnutých parametrů.

Prezentace

Vystoupení experta z Ministerstva životního prostředí k problematice IRZ je možné zajistit pouze v případě zaslání listinné žádosti o vystoupení. V žádosti musí být vždy uvedeno: název akce, termín akce, pořádající subjekt, komu je akce určena, program akce, předpokládaný počet účastníků a použitelné technické vybavení. Žádosti adresujte na výše uvedenou adresu odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. Přednáškovou činnost nabízí také CENIA, česká informační agentura životního prostředí, úsek technické ochrany životního prostředí, oddělení ISPOP a IRZ (viz sekce kontakty).

Výstupy z integrovaného registru znečišťování

Specializované výstupy (data, mapy atd.) z integrovaného registru znečišťování bude poskytovat provozovatel IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí po schválení Ministerstvem životního prostředí. V případě zájmu se obraťte na adresu:

Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
oddělení integrované prevence a IRZ
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Písemná podpora - EnviHELP

Pro vyřizování odborných dotazů týkajících se IRZ je k dispozici písemný helpdesk na adrese helpdesk.cenia.cz. Pro položení dotazu je nutné se přihlásit.

Pozn.: Pro položení dotazu mohou uživatelé registrovaní v systému ISPOP využít své přístupové údaje.